Το toWeb.gr αποτελεί διαδικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών και λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Madoo Limited, η οποία έχει έδρα το Λονδίνο και συγκεκριμένα: 27 Old Gloucester Street και σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι όροι που παραθέτονται παρακάτω έχουν νομική ισχύ ιδιωτικού δικαίου και μπαίνουν σε εφαρμογή με την έναρξη ή ανανέωση παροχής υπηρεσιών της toWeb.gr στους πελάτες της. Ο εκάστοτε πελάτης κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της toWeb.gr υποδηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τους όρους χρήσης τους έχει κατανοήσει, τους αποδέχεται και συμμορφώνεται με αυτούς.

1. Δεδομένα (παράνομη χρήση)

Ο πελάτης αποδεχόμενος τους όρους συμβολαίου της toWeb.gr συμφωνεί ότι δε θα χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της για την αποστολή, συλλογή ή αποθήκευση:

 • υλικού που αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία και των διατάξεων της περί κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος (copyright),
 • πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού υλικού,
 • υλικού που να περιέχει και να προωθεί ρατσιστικές ιδέες, φυλετικές, κοινωνικές, θρησκευτικές ή και εθνικές διακρίσεις,
 • απόρρητων προσωπικών (,) ή εταιρικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων,
 • υλικού που να προσβάλλει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα τρίτων,
 • υλικού που να προωθεί, να ενθαρρύνει ή και να προτρέπει την τέλεση αξιόποινων – πράξεων όπως παιδική πορνογραφία, διακίνηση ναρκωτικών κ.α.
 • υλικού που να προκαλεί οποιασδήποτε φύσης βλάβη ή παρενόχληση σε ανήλικους,
 • δεδομένων, προγραμμάτων, ιών, αρχείων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την καταστροφή, βλάβη ή διακοπή λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • μαζικών και ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam emails) χωρίς τη συγκατάθεση ή αίτηση των αποδεκτών. H toWeb.gr διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει ποια ηλεκτρονικά μηνύματα θεωρούνται spam emails και ποια όχι.
Ακόμα δεν επιτρέπονται οι παρακάτω λειτουργίες:
 • IRC
 • Tor
Οποιαδήποτε αθέτηση ή αμέλεια των παραπάνω όρων δίνει στη toWeb.gr το δικαίωμα να αναστείλει, να διακόψει ή και να διαγράψει ακόμα σελίδες ή αρχεία που έχει αναρτήσει ο πελάτης στο διαδίκτυο μέσω των διακομιστών της. Δίνει επίσης το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων και της δραστηριότητας του χρήστη σε αρμόδιες δικαστικές ή εκτελεστικές αρχές.

 

2. Κατάχρηση πόρων

Ο κάθε διακομιστής φιλοξενεί ένα περιορισμένο αριθμό λογαριασμών στους οποίους αναλογεί ένα ποσοστό πόρων χρήσης έτσι ώστε ο διακομιστής να λειτουργεί εύρυθμα και ποιοτικά. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση των πόρων που του παρέχει η toWeb.gr με τέτοιο τρόπο και στο ποσοστό που του αναλογεί ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο ή υπερφορτώνει τους διακομιστές (servers). Πρέπει επίσης να μην καθιστά δυσχερή και ανασφαλή τη χρήση των servers για τους υπόλοιπους λογαριασμούς που ενδεχομένως να φιλοξενούνται σε αυτόν. Προς αυτή την κατεύθυνση ο πελάτης:

 • οφείλει να ελέγχει τακτικά τον όγκο του αποθηκευτικού χώρου που καταλαμβάνει με το λογαριασμό του (account) στους σκληρούς δίσκους του server έτσι ώστε να μην φτάνει στα όρια που αναλογούν στο λογαριασμό του με αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσλειτουργίες σε αυτούς.
 • πρέπει να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί προγράμματα προστασίας του λογισμικού του και να αποφεύγει τα κενά ασφάλειας
 • πρέπει να αποφεύγει την αποστολή μηνυμάτων σε υπέρογκες λίστες παραληπτών.

Επιπλέον για λογαριασμούς Shared Hosting ισχύουν και οι παρακάτω περιορισμοί. Ο πελάτης:

 • πρέπει να αποφεύγει την υπερφόρτωση του συστήματος χρησιμοποιώντας κώδικα προγραμματισμού και εφαρμογές που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ
 • απαγορεύεται να εγκαθιστά και να εκτελεί προγράμματα που “τρέχουν” στο “παρασκήνιο” του server (background processes) ή να αναρτά συνδέσμους (links) προς άλλους διακομιστές ή λογαριασμούς
 • οφείλει να αναγνωρίσει ότι ο χώρος που του παρέχει η toWeb.gr προορίζεται μόνο για την κατασκευή και φιλοξενία της ιστοσελίδας του και όχι για το ανέβασμα (upload), το κατέβασμα (download) ή την αποθήκευση δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας (storage server, video server) και διασυνδέσεις περιεχομένου από εξωτερικά domains (hot linking).

Στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει κατάχρηση πόρων με αποτέλεσμα να προκαλεί προβλήματα στους λογαριασμούς πελατών που φιλοξενούνται στον ίδιο διακομιστή ή να τους θέτει σε επικινδυνότητα, η toWeb.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά το λογαριασμό του. Η διακοπή αυτή θα διενεργείται κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη και θα ισχύει μέχρις ότου αυτός διορθώσει το πρόβλημα κατανάλωσης πόρων και την επαναφέρει σε επιτρεπτά όρια.

 

3. Επικοινωνία

Από τη στιγμή που ο πελάτης αποφασίσει να προβεί σε αίτηση συνεργασίας με τη toWeb.gr, είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email). Ο πελάτης εγγυάται για την εγκυρότητα των στοιχείων και αναλαμβάνει την ενημέρωση της εταιρείας για οποιαδήποτε μεταβολή αυτά υποστούν. H toWeb.gr χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη έτσι ώστε να τον ενημερώνει και να τον πληροφορεί για θέματα που αφορούν στο λογαριασμό του (λήξη – ανανέωση λογαριασμού, αναβαθμίσεις λογισμικού κ.α.). Γι αυτό το λόγο ο πελάτης οφείλει να ελέγχει συχνά και τακτικά το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

 

4. Ασφάλεια

H toWeb.gr αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εγκατάστασης και χρήσης δικλίδων ασφαλείας για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων αλλά και τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών. Για αυτό το σκοπό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει υιοθετήσει όλες τις σύγχρονες μεθόδους ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τις διαδικτυακές τις υπηρεσίες. Εξάλλου, οι διαδικτυακές συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της toWeb.gr  διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών. Για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων του πελάτη αλλά και τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών η toWeb.gr έχει φροντίσει

 • ο κάθε πελάτης να έχει αποκλειστική πρόσβαση στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του με την έκδοση και χρήση Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας. Ο κωδικός αυτός έρχεται σε αποκλειστική γνώση του πελάτη και δε διατηρείται αντίγραφο του σε κανένα ηλεκτρονικό σύστημα της toWeb.gr. Η γνωστοποίηση του κωδικού στη toWeb.gr γίνεται μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμήσει για λόγους υποστήριξης.
 • απόκρυψη και φύλαξη προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των συναλλαγών που της παρέχει ο πελάτης
 • πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των συναλλαγών μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
 • δυνατότητα παρουσίασης στον πελάτη, των πληροφοριών και δεδομένων που διατηρεί για τον ίδιο, όποτε αυτό ζητηθεί

Ο πελάτης από τη μεριά του οφείλει να χειρίζεται όλα τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τους κωδικούς που του παρέχει η toWeb.gr με σύνεση και να μη τα αποκαλύπτει σε τρίτους.

 

5. Εξασφάλιση & αποζημίωση

Στην περίπτωση που η δραστηριότητα, το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες που προσφέρει ο πελάτης μέσω των υπηρεσιών της toWeb.gr εγείρουν ποινικές διαδικασίες, είτε κατά της εταιρείας είτε κατά τρίτων, τότε ο πελάτης υποχρεούται να την υπερασπιστεί έναντι του δικαστηρίου, να την προστατέψει από κάθε κίνδυνο, δυσφήμιση, απώλεια, βλάβη, κύρωση ή ευθύνη. Στο βαθμό που η δράση του πελάτη εγείρει ποινικές διαδικασίες τότε αυτός υποχρεούται επίσης να καλύψει οικονομικές δαπάνες όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα και τις αποζημιώσεις που πιθανώς της επιβληθούν.

 

6. Ανανέωση υπηρεσιών

Η ανανέωση των υπηρεσιών γίνεται αυτόματα από τη toWeb.gr εφόσον έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό και ο πελάτης δεν έχει εκφράσει την επιθυμία του για διακοπή της υπηρεσίας. Ο πελάτης οφείλει να μεριμνά για την εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού ανανέωσης υπηρεσιών και να φροντίζει αυτή να γίνεται τουλάχιστον τρεις μέρες πριν τη λήξη της υπηρεσίας. Μη έγκαιρη καταβολή του ποσού ανανέωσης ονόματος (domain), ενδέχεται να οδηγήσει στην κατοχύρωση του ίδιου ονόματος από κάποιον τρίτο. Στην περίπτωση αυτή η toWeb.gr δε φέρει καμία ευθύνη αδυναμίας ανανέωσης ονοματοδοσίας.

 

7. Κατασκευή – φιλοξενία ιστοσελίδων

Ο πελάτης οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή ή τη δημοσίευση ιστοσελίδων και να παραδίδει το υλικό του λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση. Ο πελάτης δε δικαιούται, επίσης, να αιτείται από τη toWeb.gr την παροχή γνώσεων ή/και υπηρεσιών έτσι ώστε να καταστεί το υλικό του λειτουργικό. H toWeb.gr δεσμεύεται να προσφέρει τεχνική και γνωστική υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει και όχι για την κατασκευή ή διαχείριση ιστοσελίδων. Εφόσον ο πελάτης έχει ανάγκη από περαιτέρω υποστήριξη, η toWeb.gr ενδέχεται να την παρέχει. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της toWeb.gr και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει ούτε υποχρεώνει την εταιρεία να παρέχει επιπλέον υποστήριξη στο μέλλον.

 

8. Περιεχόμενο πληροφοριών

Ενώ η toWeb.gr καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβείς και ενημερωμένες, εντούτοις, δε δύναται να ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των διακομιστών της. Συνεπώς δε μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τη φερεγγυότητα προσώπων ή εταιρειών με τις οποίες ο πελάτης ενδέχεται να συνάψει συμφωνίες. Η toWeb.gr δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη υποστεί ο πελάτης ή όσοι συναλλάσσονται με αυτόν και που προκύπτει από πληροφορίες που διακινήθηκαν μέσω των διακομιστών της toWeb.gr.

 

9. Τιμολόγηση

Για να επικυρωθεί οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσίας πρέπει πρώτα να αποπληρωθεί προκαταβολικά. H toWeb.gr δρομολογεί την παροχή των υπηρεσιών της εφόσον επιβεβαιωθεί για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της στον πελάτη η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τον τιμοκατάλογο της αυξάνοντας ή μειώνοντας τις τιμές. Σαφώς, οι μεταβολές αυτές δεν επιβαρύνουν τον πελάτη ο οποίος καλείται να καταβάλει το ποσό που που ίσχυε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του. Οποιαδήποτε νέα υπηρεσία δεν αντικαθιστά παρόμοιες προϋπάρχουσες χωρίς την αίτηση του πελάτη. Ο πελάτης φέρει επίσης την ευθύνη κάλυψης πρόσθετων τελών, φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές του με τρίτους και που πραγματοποιούνται μέσω των διακομιστών της toWeb.gr.

 

10. Τιμολογιακή πολιτική

Όλα τα προϊόντα που παρέχει η toWeb.gr είναι υπηρεσίες. Ως εκ τούτου είναι σε άυλη μορφή και δεν χρειάζεται να γίνει παράδοση του προϊόντος με την κλασική έννοια της ταχυδρομικής αποστολής.

Για να γίνει χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτή θα πρέπει πρώτα να έχει εξοφληθεί. Σε περίπτωση εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας από το PayPal ή άλλες συνεργαζόμενες τράπεζες, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται αυτόματα. Σε περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπεζικής κατάθεσης, θα πρέπει να γίνει πρώτα επιβεβαίωση από το λογιστήριο.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας δημιουργείται ένα προτιμολόγιο. Όταν επιβεβαιωθεί η εξόφληση της παραγγελίας, ο πελάτης-επιτηδευματίας αποδέχεται με τους παρόντες όρους πως θα λάβει και δέχεται το παραστατικό ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

 

11. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Στην περίπτωση που ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου που έχει συνάψει με τη toWeb.gr αλλά και την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Η αίτηση ακύρωσης του συμβολαίου μπορεί να γίνει μόνο κατά το διάστημα των πρώτων 30 ημερών παροχής των υπηρεσιών ξεκινώντας από την ημέρα έναρξης του συμβολαίου. Εάν κατά το διάστημα αυτό ο πελάτης δεν εκδηλώσει την επιθυμία να διακόψει το συμβόλαιο που έχει συνάψει με τη toWeb.gr τότε θεωρείται ότι συναινεί σιωπηλά στη συνέχιση και ολοκλήρωση του. Εξάλλου, αίτηση που κατατίθεται μετά το πέρας των 30 ημερών θεωρείται μη έγκυρη ως ληξιπρόθεσμη και δε λαμβάνεται υπόψη.

H toWeb.gr εφόσον κρίνει ότι η επιθυμία του πελάτη να διακόψει το συνεργασία είναι έγκαιρη, δεσμεύεται να του επιστρέψει ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Δεν είναι υποχρεωμένη όμως να επιστρέψει οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο έξοδο έχει κάνει ο πελάτης όπως για αγορά επιπλέον αποθηκευτικού χώρου, στατικής IP, SSL, πρόσθετες υπηρεσίες, εγκατάσταση και προμήθειες τρίτων. Οποιαδήποτε αθέτηση όρων του συμβολαίου κατά το διάστημα των 30 ημερών από την μεριά του πελάτη, δίνει στη toWeb.gr το δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων.

12. Εγγύηση Uptime (SLA)

Στις υπηρεσίες που προσφέρει η toWeb.gr υπάρχει εγγύηση 99% καλή λειτουργίας σε επίπεδο δικτύου και hardware. Σε περίπτωση που ο πελάτης αντιμετωπίζει πρόβλημα σε υπηρεσίες του δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων σε μορφή credits για το χρονικό διάστημα που η υπηρεσία του δεν ήταν πλήρως λειτουργική. Το αίτημα αυτό εξετάζεται από το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της toWeb.gr και εφ’ όσον επιβεβαιωθεί βλάβη σε επίπεδο δικτύου ή hardware ολοκληρώνεται η επιστροφή αυτή και ενημερώνεται ο πελάτης.

 

13. Ονόματα (Domain Names)

Όσον αφορά στην ονοματοδοσία ιστοσελίδων (Domain Name) η toWeb.gr ακολουθεί τους όρους και προϋποθέσεις που συγκεντρώνονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου του ΕΕΤΤ. Είναι ευθύνη του πελάτη να αναγνώσει, να κατανοήσει, να αποδεχθεί και να συμμορφωθεί με τον παραπάνω κανονισμό. Η μη αποδοχή και συμμόρφωση του κανονισμού του ΕΕΤΤ αποτελεί και μη συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ο πελάτης οφείλει επίσης να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΕΕΤΤ συχνά έτσι ώστε ενημερώνεται για οποιαδήποτε μεταβολή, ανανέωση ή τροποποίηση υποστεί ο κανονισμός.

Η ΕΕΤΤ εκτός των άλλων είναι και ο εθνικός ρυθμιστής αγοράς και δήλωσης ονομάτων διαδικτυακών χώρων. Συνεπώς είναι στη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει αιτήσεις ονοματοδοσίας που κάνει ο πελάτης μέσω της toWeb.gr. Σαφώς και η toWeb.gr δεν ευθύνεται για την απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης ονοματοδοσίας χώρου από την ΕΕΤΤ. H toWeb.gr προβαίνει στην αίτηση κατοχύρωσης ή ανανέωσης ονομάτων (domains) στην ΕΕΤΤ εφόσον επιβεβαιωθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης σας, όπως και για την εξόφληση της παραγγελίας σας. Συνεπώς δε φέρει καμία ευθύνη για τη περίπτωση που κάποιος τρίτος κατοχυρώσει πριν από εσάς ένα όνομα που σας ενδιαφέρει ή για την περίπτωση που δεν προλάβετε την προθεσμία ανανέωσης του ονόματος σας με συνέπεια να περάσει αυτό σε κάποιον τρίτο.

 

14. Διακοπή συμφωνητικού

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την πρόωρη ακύρωση του συμφωνητικού και κατά συνέπεια τη λήξη της συνεργασίας του με τη toWeb.gr. Δε δικαιούται ωστόσο να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ή μέρους του που να αναλογεί στον υπολειπόμενο χρόνο του συμφωνητικού. Η toWeb.gr δικαιούται να αναστείλει, να διακόψει ή και να διαγράψει υπηρεσίες που προσφέρει εφόσον ο πελάτης διατηρεί ανεξόφλητους λογαριασμούς ή παραβαίνει όρο(-υς) του παρόντος συμφωνητικού. Δεν ευθύνεται παρόλα αυτά για ενδεχόμενη απώλεια αρχείων και δεδομένων σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής υπηρεσίας ή λογαριασμού. Η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) είναι υποχρέωση του πελάτη αποκλειστικά.

Εφόσον οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν τη συνέχιση της συνεργασίας τους η ανάκληση των υπηρεσιών και η επαναφορά των δεδομένων δε χρεώνεται επιπλέον. H toWeb .gr δεν υποχρεούται να διατηρεί τα δεδομένα των λογαριασμών μετά την λήξη τους. Σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν τη διακοπή της συνεργασίας και την ανάκτηση των δεδομένων τους μετά την λήξη αυτής, η toWeb.gr διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον χρέωσής τους.

 

15. Αποδοχή όρων χρήσης

Οι όροι χρήσης που θέτει η toWeb.gr συντάχθηκαν με βάση τους κανόνες δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συνθήκες. Η κατανόηση, αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους χρήσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και δρομολόγηση οποιασδήποτε συνεργασίας του πελάτη με τη toWeb.gr. Η αποδοχή των όρων από τον πελάτη δηλώνεται και πιστοποιείται με την “σημείωση” του πλαισίου/εικονιδίου που βρίσκεται στο τέλος του συμφωνητικού, η οποία θεωρείται ως υπογραφή σας στο κείμενο.

Η toWeb.gr παρέχει υπηρεσίες και λογισμικό τρίτων παραγόντων που θέτουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η αποδοχή αυτών εκ μέρους του πελάτη είναι υποχρεωτική και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύναψη της συνεργασίας του με τη toWeb.gr. Η υποστήριξη και οι εγγυήσεις που παρέχουν αυτοί οι παράγοντες ωστόσο δεν παρέχονται από τη toWeb.gr αλλά από τους ίδιους τους παράγοντες. Οποιαδήποτε συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ του πελάτη και της toWeb.gr προφορική ή γραπτή αντικαθίσταται με το παρόν συμφωνητικό που είναι και το μοναδικό με νομική ισχύ και εγκυρότητα.

 

16. Μεταπώληση

Η μεταπώληση φιλοξενίας σε τρίτους επιτρέπεται μόνο στους πελάτες που διαθέτουν πακέτα μεταπώλησης Resellers ή φιλοξενίας VPS και Dedicated και όχι σε αυτούς που διαθέτουν πακέτα Shared Hosting. H toWeb.gr δεν εμπλέκεται και ούτε φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε τρίτους μέσω των πακέτων μεταπώλησης φιλοξενίας. Υπεύθυνος για αυτές τις υπηρεσίες είναι ο πελάτης που τις προσφέρει.

 

17. Μη διαθεσιμότητα δικτύου

Η διαθεσιμότητα του δικτύου, η μετάδοση και διανομή πληροφοριών και συνεπώς η υπηρεσία φιλοξενίας δεν είναι αδιάκοπες. Αυτό ενδεχομένως αν και σπανίως να έχει ως συνέπεια τη απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών. Αιτία μιας ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας δικτύου είναι η ειδική φύση του διαδικτύου (internet) και η υπερφόρτιση του. H toWeb.gr δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη δυσλειτουργία του δικτύου και κάθε επακόλουθου της. Παρόλα αυτά η toWeb.gr φροντίζει για την ελαχιστοποίηση αυτού του ενδεχομένου διατηρώντας τις υπηρεσίες της στα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς.

 

18. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τόσο η ιστοσελίδα που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή όσο και το περιεχόμενο που είναι αναρτημένο σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, άρθρων, σχεδίων, υπηρεσιών) είναι ιδιοκτησία της εταιρείας toWeb. Η πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας, του περιεχόμενου και των σημάτων της έχουν πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο και προστατεύονται με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Συνεπώς, απαγορεύεται πάσης φύσης αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάδοση, επανέκδοση, διανομή, μεταποίηση ή μεταπώληση του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή και ενυπόγραφη άδεια της toWeb.gr. Η εμφάνιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος των παραπάνω χρήσεων.

 

19. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και χρήσης Cookies

Θέλουμε τα προσωπικά δεδομένα (ΠΔ) σας να παραμένουν εμπιστευτικά. Κατανοούμε πόσο σημαντικά είναι και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητό τους. Χρησιμοποιούμε ένα φάσμα τεχνολογιών και διαδικασιών προστασίας για να παρέχουμε ασφάλεια σε όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε τα ΠΔ σας.

 1. Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής μας

1.1 Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σας ταυτοποιεί ως ξεχωριστό άτομο και σχετίζεται με εσάς. Συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και κάποια στοιχεία από την τιμολόγηση που κάνουμε προς εσάς. Επίσης περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται στη περιοχή πελατών μας, τις οποίες συμπληρώνετε εσείς οι ίδιοι.

1.2 Αυτή η πολιτική προστασίας ΠΔ και χρήσης cookies εξηγεί:

1.2.1 πότε και γιατί συλλέγουμε ΠΔ για εσάς (δηλ. τον επισκέπτη και/ή τον χρήστη του ιστοτόπου μας ή/και των υπηρεσιών που παρέχουμε),

1.2.2 πώς τα χρησιμοποιούμε

1.2.3 πώς τα διατηρούμε ασφαλή και

1.2.4 ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα ΠΔ σας.

1.3. Κάθε συλλογή, χρήση και αποθήκευση από εμάς των ΠΔ σας μέσω των αλληλεπιδράσεών μας, γίνεται όπως περιγράφεται σε αυτήν την πολιτική προστασίας ΠΔ και χρήσης των cookies και όπως τ περιγράφεται ειδικότερα όταν συλλέγουμε δεδομένα από εσάς για τις υπηρεσίες μας. Οποιαδήποτε από τις ειδικότερες πολιτικές προστασίας ΠΔ που αφορούν σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες – όπως δημοσιεύονται από εμάς σε σχέση με αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας – υπερισχύει αυτής της γενικής πολιτικής προστασίας ΠΔ και χρήσης cookies, όπως εξηγείται πιο συγκεκριμένα στην πολιτική μας για τα προϊόντα / υπηρεσίες της εταιρείας μας.

1.4. Αυτή η πολιτική προστασίας έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς και γιατί συλλέγουμε τα ΠΔ σας και πώς τα χρησιμοποιούμε. Κατά καιρούς, ενδέχεται να τροποποιείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και γι’ αυτόν τον λόγο σας προτείνουμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας (toWeb.gr) για τυχόν τροποποιήσεις. Ωστόσο, αυτές οι τροποποιήσεις? δεν θα έχουν αναδρομική εφαρμογή.

 1. Ποιοί είμαστε.

2.1. Είμαστε η Madoo LTD. Η Madoo LTD χρησιμοποιεί επίσης το εμπορικό σήμα toWeb.gr για να προσφέρει τις υπηρεσίες της.

2.2.Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση 27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – τηλ .: +302118007668- Email: info@toweb.gr

2.3. Οι όροι “εμάς”, “εμείς”, “οι υπηρεσίες μας”, “τα προϊόντα μας” και παρόμοιες διατυπώσεις, αναφέρονται συλλογικά στην Madoo LTD, στις συνδεδεμένες εταιρείες, τους διαδικτυακούς ιστότοπους μας, τις εφαρμογές μας, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Αυτή η πολιτική προστασίας ΠΔ δεν ισχύει για ιστότοπους, εφαρμογές ή πλατφόρμες για κινητά και τάμπλετ που δεν συνδέονται με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή με αυτές που διαχειρίζονται τρίτοι. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές προστασίας ΠΔ που δημοσιεύονται σε τέτοιους ιστότοπους και εφαρμογές καθώς και στις αντίστοιχες πλατφόρμες για κινητά και τάμπλετ.

 1. Τι πληροφορίες συλλέγουμε και πως.

3.1. Τα ΠΔ που συλλέγουμε προέρχονται είτε απευθείας από τις καταχωρήσεις σας, είτε αυτόματα μέσω τεχνολογιών διαδικτύου.

3.1.1. Απευθείας: Όταν δημιουργείτε λογαριασμό μαζί μας ή αγοράζετε ένα προϊόν ή υπηρεσία από εμάς, μπορεί να συλλέξουμε με τρόπο ασφαλή, διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τις προτιμήσεις σας για το πώς να επικοινωνούμε μαζί σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις πληροφορίες πληρωμής (π.χ. αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας), το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τυχόν σχόλια ή απόψεις που εσείς οι ίδιοι υποβάλλετε.

3.1.2. Αυτόματα: Τα συστήματά μας συλλέγουν επίσης αυτόματα πληροφορίες μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών Διαδικτύου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν στη χρήση από εσάς υπηρεσιών και προϊόντων μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) του υπολογιστή σας, ο τύπος του και το λειτουργικό του σύστημα καθώς και άλλα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία. (Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στο άρθρο 5.) Κατά κανόνα, τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν (σας αναγνωρίζουν ατομικά και προσωπικά) αλλά όταν παρέχετε το ΠΔ σας μέσω των υπηρεσιών μας, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συνδέονται με τα ανώνυμα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies και αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τις υπηρεσίες μας.

3.2. Στον πίνακα παραθέτουμε τις κατηγορίες των ΠΔ που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μαζί με την πηγή απόκτησης αυτών των πληροφοριών.

 1. Πώς και γιατί τα χρησιμοποιούμε

4.1. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε (πάντα με ασφάλεια) τα ΠΔ σας είναι:

4.1.1. Για να σας βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση των συναλλαγών που είναι απαραίτητες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

4.1.2. Για να σας παρέχουμε υποστήριξη στη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

4.1.3. Για να βελτιώσουμε (και μερικές φορές να εξατομικεύσουμε) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας για εσάς.

4.1.4. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

4.1.5. Για να σας παροτρύνουμε να συμμετέχετε σε έρευνες και δραστηριότητες προώθησης προϊόντων.

4.2. Περιστασιακά, ενδέχεται να συνδυάσουμε (πάντα κατά τρόπο ασφαλή) τα ΠΔ που μας παρέχετε με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές ή που βρίσκονται ήδη στα αρχεία μας, είτε συλλέγονται από το διαδίκτυο είτε όχι, για σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας ΠΔ.

4.3. Με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών διαδικτύου αποθηκεύουμε κυρίως τις διαδικτυακές επιλογές σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και στοχεύουμε στην εξατομίκευση της εμπειρίας σας μαζί μας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να δούμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε την απόδοσή τους και να τα αναπτύξουμε σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις καθώς και των λοιπών επισκεπτών μας.

4.4. Ο πίνακας εξηγεί πλήρως όλους τους λόγους, τους σκοπούς και τη νομική βάση σύμφωνα με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ΠΔ σας.

4.5. Εκτός από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα ΠΔ που έχουμε συγκεντρώσει, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο στις εξής περιπτώσεις:

4.5.1. Για την τυχόν ενάσκηση, διατήρηση ή υπεράσπιση νόμιμων απαιτήσεων μας, δικαστικά ή εξώδικα, ή ενώπιον διοικητικών Αρχών. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία συνιστούν τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων μας, όπως επίσης και των δικών σας ή και τρίτων.

4.5.2 Όποτε είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με επιταγές των νόμων τις οποίες οφείλουμε να υπακούσουμε ή σε περιπτώσεις προστασίας ζωτικών συμφερόντων, δικών σας ή τρίτων.

 1. Περισσότερα για τα Cookies και τα web beacons

5.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ένας ιστότοπος στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή κατά την πρώτη επίσκεψή σας σε μια ιστοσελίδα, έτσι ώστε ο ιστότοπος να μπορεί να αναγνωρίσει τη συσκευή σας την επόμενη φορά που θα την επισκεφθείτε.

5.2. Οι περισσότεροι ιστότοποι χρησιμοποιούν συνήθως τα εξής:

– Τα “Βασικά” cookies, τα οποία ούτε συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα ούτε έχουν κάποιο αντίκτυπο στην ιδιωτικότητά σας, αλλά είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση βασικών λειτουργιών, όπως π.χ. να διασφαλίσουν ότι το πλήκτρο «πίσω» του προγράμματος περιήγησης λειτουργεί σωστά.

– Τα cookies “Συνεδρίας”, τα οποία είναι προσωρινά και διαγράφονται μόλις κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.

– Τα “Διαρκή” cookies, τα οποία παραμένουν μέχρι να τα διαγράψετε ή να λήξουν. Τα cookies «Συνεδρίας» και τα «Διαρκή» προσφέρουν χρήσιμες λειτουργίες στον τελικό χρήστη (όπως για παράδειγμα απομνημόνευση των στοιχείων σύνδεσης μεταξύ των περιόδων σύνδεσης, των τεμαχίων που αποθηκεύονται στο καλάθι αγορών σας, της διάταξης (layout) της σελίδας και των προτιμήσεων που οι ίδιοι επιλέγετε στους ιστότοπους κ.λπ.)

– Τα cookies «Παρακολούθησης” χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης και ανάλυσης από τρίτους με στόχο τη βελτιστοποίηση των ιστότοπων, τον εντοπισμό τάσεων, την παρακολούθηση της συμπεριφοράς περιήγησης, την προώθηση και το μάρκετινγκ σχετικά με τις προτιμήσεις και την παροχή λειτουργιών όπως το “μου αρέσει” για ένα άρθρο, ένα θέμα κ.λ.π.

– Τα “Web beacons” ή “Ετικέτες Pixel”, οι οποίες είναι ηλεκτρονικές εικόνες γνωστές και ως gifs ενός εικονοστοιχείου.

5.3. Τα Web beacons χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε HTML μορφοποιημένα ηλεκτρονικά μηνύματα, προκειμένου να μας ενημερώσουν κατά πόσον διαβάστηκαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και για να επαληθεύσουμε τα πιθανά κλικ σε συνδέσμους ή διαφημίσεις εντός του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες (μεταξύ άλλων) για να καθορίσουμε ποια από τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα είναι πιο ενδιαφέροντα για εσάς. Τα Web beacons θα διαγραφούν όταν διαγράψετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε απλό κείμενο σε αντίθεση με τα μηνύματα μορφής HTML δεν περιλαμβάνουν web beacons.

5.4. Θεωρούμε και αντιμετωπίζουμε ως ανώνυμες τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies και αντίστοιχες τεχνολογίες. Ωστόσο, στο βαθμό που αναγνωριστικά στοιχεία όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (ΙΡ) ή παρόμοια αντιμετωπίζονται από τον νόμο ως ΠΔ, στον ίδιο βαθμό αντιμετωπίζουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες ως δικά σας ΠΔ. Ομοίως, όταν οι μη προσωπικές πληροφορίες συνδυάζονται με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε αυτές τις συνδυασμένες πληροφορίες ως ΠΔ για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής προστασίας ΠΔ.

5.5. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας επίσης χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

5.6. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Αν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε, μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου του υπολογιστή σας και να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις για τα cookies. Το τμήμα “βοήθεια” των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης θα σας πληροφορήσει για το πώς να σταματήσετε να δέχεστε cookies, πώς να ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie στο πρόγραμμα περιήγησης και πώς να απενεργοποιείτε τα υπάρχοντα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, αν αποκλείσετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγραφείτε, να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής για να διαχειριστείτε τις διαθέσιμες επιλογές απορρήτου.

5.7. Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookies:

ga, gat, gid – Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διαφοροποίηση των χρηστών.

WHMCSLinkID – Αυτό το cookie χρησιμοποιείται μόνο αν κάνετε χρήση της δυνατότητας παρακολούθησης συνδέσμων του WHMCS (Βοηθήματα – Παρακολούθηση συνδέσμων). Απομνημονεύει τον σύνδεσμο που ακολουθεί ο επισκέπτης για να φτάσει στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια γίνεται χρήση του όταν υπάρχει μια παραγγελία έτσι ώστε να μπορέσει να συνδέσει τη μετατροπή με έναν σύνδεσμο και να παράσχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συνδέσεών σας. Είναι ένα διαρκές cookie.

WHMCSAffiliateID – Αυτό το cookie χρησιμοποιείται όταν ένας πελάτης παραπέμπεται σε εμάς μέσω θυγατρικής. Αποθηκεύει το αναγνωριστικό της θυγατρικής που το παρέπεμψε, έτσι ώστε εάν γίνει μια παραγγελία εντός των επόμενων 90 ημερών μετά την παραπομπή, η θυγατρική να πιστωθεί γι’ αυτό. Αποτελεί ένα Διαρκές cookie.

euCookie – “Cookie Λειτουργικότητας” για αναδυόμενο προειδοποιητικό banner

wp-settings-1, wp-settings-time-1 – WordPress ημερομηνία και cookies ώρα

_drip_client_6994213 – το wordpress cookie μπορεί να μετρήσει τα ποσοστά μετατροπής των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου opt-in φόρμας.

5.8. Χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η πολιτική απορρήτου της Google διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/. Τα σχετικά cookies είναι:

utma, utmc, utmz – Τα “Google Analytics” cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη σύνταξη αναφορών καθώς και για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στους ιστότοπους, τους ιστότοπους από τους οποίους έχουν έρθει οι επισκέπτες και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.

 1. Πώς μοιραζόμαστε τα ΠΔ και σε ποιον μπορεί να τα αποκαλύψουμε

6.1. Ποτέ δεν θα πωλήσουμε τα ΠΔ σας.

6.2. Δεν θα μοιραστούμε τα ΠΔ σας με τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας (την οποία είστε ελεύθεροι να μην μας δώσετε), εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όπως ορίζεται παρακάτω.

6.3. Για να ολοκληρώσουμε αυτά που μας ζητάτε ή/και να παρέχουμε υπηρεσίες προς εσάς ή/και να εξυπηρετήσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας ή/και να σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, εμείς, κατά καιρούς, μπορεί να παρέχουμε ορισμένα ΠΔ σε συγκεκριμένα πρόσωπα/οργανώσεις. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η αποκάλυψη αυτή θα γίνει στο ελάχιστο βαθμό και στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων μιας τέτοιας γνωστοποίησης. Τα πρόσωπα/οργανώσεις αυτά είναι:

6.3.1 Επεξεργαστές πληρωμών & συστήματα καταπολέμησης της απάτης. Θα μοιραζόμαστε μόνο τα σχετικά ΠΔ σας με πιστοποιημένους επεξεργαστές πληρωμών (πχ Τράπεζες) και τυχόν συστήματα καταπολέμησης της απάτης, προκειμένου να προβαίνουμε με ασφάλεια στην αντίστοιχη καταχώριση των πληρωμών όσων υπηρεσιών/προϊόντων αγοράζετε από εμάς. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται τόσο για την προστασία μας όσο και για την δική σας προστασία, καθώς παρέχουν δικλείδες ασφαλείας για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.

 1. Πόσο χρόνο διατηρούμε τα ΠΔ;

7.1. Θα διατηρήσουμε τα ΠΔ σας στα συστήματά μας για όσο χρόνο λαμβάνετε υπηρεσία από εμάς και μετέπειτα για όσο χρόνο απαιτείται να τηρούμε τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

7.2. Θα κάνουμε επαναληπτικούς ελέγχους των ΠΔ σας ανά έτος για να διαπιστώνουμε εάν εξακολουθούμε να έχουμε το δικαίωμα να τα επεξεργαζόμαστε.

7.3. Αν καταλήξουμε ότι δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, θα σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, αλλά θα τα αρχειοθετήσουμε προστατευμένα για να μπορούμε να τηρούμε τυχόν μελλοντικές νόμιμες υποχρεώσεις μας π.χ. συμμόρφωση με φορολογικές διατάξεις ή άσκηση και υπεράσπιση νόμιμων απαιτήσεων μας.

7.4. Καταστρέφουμε με τρόπο ασφαλή όλες τις οικονομικές πληροφορίες μόλις χρησιμοποιηθούν και δεν τις χρειαζόμαστε πλέον.

 1. Πώς προστατεύουμε τα ΠΔ σας.

8.1. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα προστασίας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των ΠΔ σας. Στο μέτρο του εφικτού, χρησιμοποιούμε εύλογες και κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα (τεχνικά, διοικητικά και φυσικά) για να διασφαλίσουμε την προστασία των ΠΔ σας. Πιο συγκεκριμένα:

8.1.1. Έχουμε εφαρμόσει γενικά αποδεκτά πρότυπα τεχνολογικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των ΠΔ από απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή καταστροφή.

8.1.2. Για κάθε πληρωμή που λαμβάνουμε από εσάς μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιούμε ένα αναγνωρισμένο ασφαλές online σύστημα πληρωμών.

8.1.3. Θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα σε περίπτωση παραβίασης των ΠΔ σας που μπορεί να σας εκθέσει σε σοβαρό κίνδυνο.

8.2.Εν τούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε φορά που μας στέλνετε πληροφορίες μέσω διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό είναι 100% ασφαλές.

 1. Παιδιά

9.1. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά.

9.2. Σε περίπτωση που παιδιά κάτω των 16 ετών ζητήσουν κάποια από τις υπηρεσίες μας, εκτός από τη συγκατάθεση των παιδιών, θα επιδιώξουμε να λάβουμε και τη γραπτή έγκριση του νόμιμου κηδεμόνα του παιδιού.

 1. Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων.

10.1. Δεν θα διαβιβάσουμε τα ΠΔ σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

10.2. Σε περίπτωση που κατ ‘εξαίρεση το κάνουμε, θα το πράξουμε εφόσον τα διαβιβαζόμενα ΠΔ σας προστατεύονται με κατάλληλες διασφαλίσεις, ισοδύναμες με το βαθμό προστασίας δεδομένων που έχει υιοθετηθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα ΠΔ.

11.1. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ έχετε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα ΠΔ σας και την προστασία τους. Αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

11.1.1. το δικαίωμα πρόσβασης στα ΠΔ σας. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα δικά σας ΠΔ και, στην περίπτωση που το κάνουμε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μαζί με πρόσθετες πληροφορίες (όπως για παράδειγμα στις κατηγορίες των ΠΔ και των παραληπτών των ΠΔ σας). Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε αντίγραφο των δικών σας ΠΔ που επεξεργαζόμαστε και θα ανταποκριθούμε εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. Μπορείτε να υποβάλετε το τυχόν αίτημά σας στη διεύθυνση privacy@toweb.gr. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα δικά σας ΠΔ που επεξεργαζόμαστε με πρόσβαση στη περιοχή πελατών μας μέσω της ιστοσελίδας toweb.gr. Εισάγοντας το προσωπικό σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης μπορείτε να εξαγάγετε οι ίδιοι τις σχετικές πληροφορίες.

11.1.2. το δικαίωμα να διορθώσετε τα ΠΔ σας. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε οποιαδήποτε ανακριβή ΠΔ σας και τυχόν ανακριβή προσωπικά σας στοιχεία.

11.1.3. το δικαίωμα να διαγράψετε τα ΠΔ σας. Έχετε το συγκεκριμένο δικαίωμα σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπου η επεξεργασία των ΠΔ σας δεν εξυπηρετεί πλέον τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν / επεξεργάστηκαν ή όταν έχετε αποσύρει την συγκατάθεσή σας για την χρήση τους όπου αυτή απαιτείται.

11.1.4. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, όπου, για παράδειγμα, έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των ΠΔ σας και αυτή η ένσταση έχει επιβεβαιωθεί. Σε τέτοια περίπτωση, που η τυχόν επεξεργασία έχει περιοριστεί για αυτόν τον λόγο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα ΠΔ σας, αλλά η επεξεργασία τους θα είναι περιορισμένη και θα γίνεται μόνο και σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας ή όπως αναφέρεται διαφορετικά στη ρήτρα 11.3.

11.1.5. το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για τους προσωπικούς σας λόγους. Εάν προβείτε σε τέτοια ενέργεια, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα ΠΔ σας, αλλά με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11.3. Επίσης, μπορεί να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των ΠΔ σας σε περιπτώσεις όπου αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή για επιστημονικούς ή ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση, θα σταματήσουμε αμέσως την επεξεργασία των ΠΔ σας σύμφωνα με την σχετική σας απαίτηση.

11.1.6. το δικαίωμα να μεταφέρετε τα ΠΔ σας σε τρίτους, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις που μας ζητάτε να στείλουμε τα ΠΔ σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών. Σε τέτοια περίπτωση η μορφή των ΠΔ σας θα είναι η κοινά χρησιμοποιούμενη, τα δεδομένα σας θα είναι τακτικά και θα μπορούν να διαβάζονται από υπολογιστές.

11.1.7. το δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην εποπτική αρχή, σε περιπτώσεις που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των ΠΔ σας παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλετε μια τέτοια καταγγελία στη διεύθυνση:

11.1.7.1. Η.Β.: ο Επίτροπος Πληροφοριών: https://ico.org.uk/concerns / Τηλ: 0303 123 1113 / Γραφείο Επιτρόπου Πληροφόρησης Wycliffe House στο Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF ή

11.1.7.2. Στην αρμόδια εποπτική αρχή της ΕΕ ή της χώρας σας.

11.1.8. Τέλος, έχετε πάντα το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε η τυχόν επεξεργασία ΠΔ βασίζεται στη συναίνεση σας.

11.2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στο privacy@toweb.gr για τυχόν ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας μας των δεδομένων σας.

11.3. Θα απαντήσουμε σε κάθε σχετικό αίτημα σας σε σχέση με τα δικαιώματά σας και/ή θα ενεργήσουμε σύμφωνα με όσα νόμιμα ζητήσετε, πάντα υπό τον όρο ότι:

11.3.1. μας παρέχετε επαρκή απόδειξη της ταυτότητας σας και ότι είστε το πρόσωπο που δικαιούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα. Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία είναι για παράδειγμα αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης, επιβεβαίωση τηλεφώνου ή άλλα παρόμοια.

11.3.2. Τα τυχόν δικαιώματα τρίτων δεν επηρεάζονται.

11.3.3. Ο νόμος δεν μας απαγορεύει να πράξουμε αναλόγως.

11.3.4. Δεν επεξεργαζόμαστε τα ΠΔ σας για να τηρήσουμε εκ του νόμου υποχρεώσεις μας ή για να προστατεύσουμε, ασκήσουμε ή να θεμελιώσουμε νόμιμες απαιτήσεις μας σε δικαστικές, εξωδικαστικές ή παρόμοιες διαφορές ή για να προστατέψουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή αυτά άλλων ανθρώπων ή για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

Είσοδος | Sign in